Make your own free website on Tripod.com

 Why are there Filipinos in the Middle East?Where are the Filipinos in the Middle East?Who are the Filipinos in the Middle East?How to reach a Filipino in the Middle East?What is new with Filipinos in the Middle East?

Deployed Overseas Filipino Workers

By Country of Destination,
Philippines: Second Quarter 1998 - Second Quarter 1999

INDICATOR
1999p
1998
TOTAL
230,294
222,365
LAND - BASED 181,350
173,549
Saudi Arabia 60,522
56,023
Hongkong 31,474
33,950
Japan 11,461
9,065
United Arab Emirates 9,996
9,082
Italy 7,049
6,664
Taiwan 24,168
20,326
Brunei 3,579
4,713
Commonwealth of Northern Marianas Islands 1,352
1,968
Singapore 6,361
6,810
Oman 1,391
1,408
Kuwait 4,585
4,237
Bahrain 1,488
1,390
Libya 1,761
1,985
Malaysia 1,696
1,791
Qatar 2,069
2,660
Canada 544
471
United States of America 818
828
Guam 63
173
Korea 1,320
549
Lebanon 505
429
Other Countries 9,148
9,027
SEA - BASED 48,944
48,816
p  Preliminary.
Source of data: Philippine Overseas Employment Administration.


Filipinos for the world

Hindi talaga mapigilan. Sadyang hindi sapat ang mga oprtunidad sa Pilipinas at ang pamahalaan nama'y walang sapat na kakayahang lumikha ng mga oportunidad para sa mga Pilipino kung kaya't ang paglabas ng ating mga kababayan ay hindi pa maaaring maawat maging sa pinakamalapit na kinabukasan.