Make your own free website on Tripod.com

 Why are there Filipinos in the Middle East?Where are the Filipinos in the Middle East?Who are the Filipinos in the Middle East?How to reach a Filipino in the Middle East?What is new with Filipinos in the Middle East?

Tinitikman na namin ang Media Noche

0001001
Alas dose pa lang ng tanghali ng December 31, 1999 pero excited na kami sa media noche kinagabihan kaya tinikman na namin ang handa. At kahit nasa Saudi kami, Pilipinong-Pilipino ang motif ng handaan namin. Siyempre, mawawala ba namang ang mga isda? Pero ang isang ito ay hindi na aabot pa ng media noche. Kain kayo!

Back to main album


Dahil walang gaanong mapupuntahang gimikan ang mga Pilipino sa Saudi, mas may panahon sila upang makipagkaibigan. Ito marahil ang dahilan kung bakit marami tayong naririnig na kuwento tungkol sa tunay at matibay na pagkakaibigan sa pagitan ng ating mga kababayang nagmi-Middle East.