Make your own free website on Tripod.com

 Why are there Filipinos in the Middle East?Where are the Filipinos in the Middle East?Who are the Filipinos in the Middle East?How to reach a Filipino in the Middle East?What is new with Filipinos in the Middle East?

January 1, 2000 Posterity Shot

0001002
Heretic daw ang celebrations ng new year pero ginagamit ng mga Arabo at Muslim ang Gregorian calendar sa daily routines nila lalo na sa business transactions nila kaya kahit ano pa ang nabasa namin sa kanila mga diyaryo, nothing has dampened our new year spirits. Check the date, folks! It is January 1, 2000...at nasa Saudi Arabia kami...

Back to main album


Dahil walang gaanong mapupuntahang gimikan ang mga Pilipino sa Saudi, mas may panahon sila upang makipagkaibigan. Ito marahil ang dahilan kung bakit marami tayong naririnig na kuwento tungkol sa tunay at matibay na pagkakaibigan sa pagitan ng ating mga kababayang nagmi-Middle East.