Make your own free website on Tripod.com

 Why are there Filipinos in the Middle East?Where are the Filipinos in the Middle East?Who are the Filipinos in the Middle East?How to reach a Filipino in the Middle East?What is new with Filipinos in the Middle East?

Prutas kapalit ng Kuwitis

0001004
Noong naghahanda kami para sa pagsalubong ng bagong taon, plinano naming bumili ng paputok pero bawal daw! At dahil kahit sa underground ay wala kaming makita, tinanggap na naming wala kaming paputok. Sa halip na mga kuwitis, puro prutas ang nginasab namin sa bagong taon!

Back to main album


Dahil walang gaanong mapupuntahang gimikan ang mga Pilipino sa Saudi, mas may panahon sila upang makipagkaibigan. Ito marahil ang dahilan kung bakit marami tayong naririnig na kuwento tungkol sa tunay at matibay na pagkakaibigan sa pagitan ng ating mga kababayang nagmi-Middle East.