Make your own free website on Tripod.com

 Why are there Filipinos in the Middle East?Where are the Filipinos in the Middle East?Who are the Filipinos in the Middle East?How to reach a Filipino in the Middle East?What is new with Filipinos in the Middle East?

Media noche: Pilipino pa rin kami

0001005
Kahit saan mapunta ang Pilipino, kahit ano pa ang mangyari sa kanya, mananatili sa kanya ang pagka-Pilipino. When we observed Media Noche, we know we are not only doing a cultural routine, we are reiterating our Filipinohood. We have never felt the real essence of our celebrations until we celebrated it outside the Philippines. Mas mararamdaman mo ang iyong pagka-Pilipino kapag napalayo ka sa bansa natin.

Back to main album


Dahil walang gaanong mapupuntahang gimikan ang mga Pilipino sa Saudi, mas may panahon sila upang makipagkaibigan. Ito marahil ang dahilan kung bakit marami tayong naririnig na kuwento tungkol sa tunay at matibay na pagkakaibigan sa pagitan ng ating mga kababayang nagmi-Middle East.