Make your own free website on Tripod.com

 Why are there Filipinos in the Middle East?Where are the Filipinos in the Middle East?Who are the Filipinos in the Middle East?How to reach a Filipino in the Middle East?What is new with Filipinos in the Middle East?

January 1, 2000 Posterity Shot

0001001
Ang coverage ng ABS-CBN sa TFC ang naging kasama namin sa pagsalubong sa bagong taon. Huwag na ninyong itanong kung nag-enjoy kami sa variety show nila pero isang bagay ang tiyak: hindi kami napigilan ng Saudi Arabia para ipagdiwang ang bagong taon. Anuman ang sabihin ng mga Arabo at Muslim, bagong taon na, Y2K pa!

Back to main album


Dahil walang gaanong mapupuntahang gimikan ang mga Pilipino sa Saudi, mas may panahon sila upang makipagkaibigan. Ito marahil ang dahilan kung bakit marami tayong naririnig na kuwento tungkol sa tunay at matibay na pagkakaibigan sa pagitan ng ating mga kababayang nagmi-Middle East.