Make your own free website on Tripod.com

 Why are there Filipinos in the Middle East?Where are the Filipinos in the Middle East?Who are the Filipinos in the Middle East?How to reach a Filipino in the Middle East?What is new with Filipinos in the Middle East?

Ibie, Joel and Elmer

0001007Ang tatlong ito ay ilan lamang sa talented pool of Filipino talents ng John Shenton Architects na naka-base sa Riyadh. And their principal architects swears to the skills and qualifications of the Filipino worker. Way to go, fellow Filipinos. Show the world your worth!

Back to main album


Dahil walang gaanong mapupuntahang gimikan ang mga Pilipino sa Saudi, mas may panahon sila upang makipagkaibigan. Ito marahil ang dahilan kung bakit marami tayong naririnig na kuwento tungkol sa tunay at matibay na pagkakaibigan sa pagitan ng ating mga kababayang nagmi-Middle East.