Make your own free website on Tripod.com

 Why are there Filipinos in the Middle East?Where are the Filipinos in the Middle East?Who are the Filipinos in the Middle East?How to reach a Filipino in the Middle East?What is new with Filipinos in the Middle East?

Joel, CADD Operator, etc.

0001008Joel is actually a CADD Operator at John Shenton Architects but he also doubles as the company's computer man and takes cares of all their computing needs. In fact, Joel says computer-related work has almost taken most of his times as if it is his actual work. He has also asked to tell his "mon Amor" he loves her very much.

Back to main album


Dahil walang gaanong mapupuntahang gimikan ang mga Pilipino sa Saudi, mas may panahon sila upang makipagkaibigan. Ito marahil ang dahilan kung bakit marami tayong naririnig na kuwento tungkol sa tunay at matibay na pagkakaibigan sa pagitan ng ating mga kababayang nagmi-Middle East.