Make your own free website on Tripod.com

 Why are there Filipinos in the Middle East?Where are the Filipinos in the Middle East?Who are the Filipinos in the Middle East?How to reach a Filipino in the Middle East?What is new with Filipinos in the Middle East?

Elmer, Landscape Architect

0001009Elmer seemed to be the silent type but guess again. He is your typical Filipino debonaire who would rather go to jail than miss the opportunity to appreciate a beauty before his eyes. If this sounds confusing, you have to ask Elmer about it. Seriously, Elmer is a very good landscape artist.

Back to main album


Dahil walang gaanong mapupuntahang gimikan ang mga Pilipino sa Saudi, mas may panahon sila upang makipagkaibigan. Ito marahil ang dahilan kung bakit marami tayong naririnig na kuwento tungkol sa tunay at matibay na pagkakaibigan sa pagitan ng ating mga kababayang nagmi-Middle East.