Make your own free website on Tripod.com

 Why are there Filipinos in the Middle East?Where are the Filipinos in the Middle East?Who are the Filipinos in the Middle East?How to reach a Filipino in the Middle East?What is new with Filipinos in the Middle East?

Kasama ang Western Qasr

9912007
We used the self-timer feature of our camera para magkakasama kaming apat sa picture pero mukhang mas gusto pala ni Larry na kunan yung Western Qasr na nasa background namin. Ayun, nagmukha tuloy kaming foreground. Hmp!

Back to main album


Dahil walang gaanong mapupuntahang gimikan ang mga Pilipino sa Saudi, mas may panahon sila upang makipagkaibigan. Ito marahil ang dahilan kung bakit marami tayong naririnig na kuwento tungkol sa tunay at matibay na pagkakaibigan sa pagitan ng ating mga kababayang nagmi-Middle East.