Make your own free website on Tripod.com

 Why are there Filipinos in the Middle East?Where are the Filipinos in the Middle East?Who are the Filipinos in the Middle East?How to reach a Filipino in the Middle East?What is new with Filipinos in the Middle East?

Japorms sa mga ruins

9912001
Masarap na merienda ang inihanda ni Larry (2nd, right) para sa mga kasamahang sina Chito, Teddy, Nomel. Nasa litrato din si Jun, kabarkada ng apat. Sa sarap ng niluto ni Larry, nakikain na rin ang Indian na si Balu. Nasisilip ba ninyo ang merienda nila?


Dahil walang gaanong mapupuntahang gimikan ang mga Pilipino sa Saudi, mas may panahon sila upang makipagkaibigan. Ito marahil ang dahilan kung bakit marami tayong naririnig na kuwento tungkol sa tunay at matibay na pagkakaibigan sa pagitan ng ating mga kababayang nagmi-Middle East.