Make your own free website on Tripod.com

 Why are there Filipinos in the Middle East?Where are the Filipinos in the Middle East?Who are the Filipinos in the Middle East?How to reach a Filipino in the Middle East?What is new with Filipinos in the Middle East?

Gateway to the public baths

9912001
Suspended in time, Old Deriyah offers the visitors some breath-taking glimpses on the Saudi past. Although the ruins of Deriyah may pale in comparison to the pyramids of Egypt, it consoling to note that Old Deriyah was once a bustling community not an ostentatious and whimsical style of burying the dead.

Back to main album


Dahil walang gaanong mapupuntahang gimikan ang mga Pilipino sa Saudi, mas may panahon sila upang makipagkaibigan. Ito marahil ang dahilan kung bakit marami tayong naririnig na kuwento tungkol sa tunay at matibay na pagkakaibigan sa pagitan ng ating mga kababayang nagmi-Middle East.