Make your own free website on Tripod.com

 Why are there Filipinos in the Middle East?Where are the Filipinos in the Middle East?Who are the Filipinos in the Middle East?How to reach a Filipino in the Middle East?What is new with Filipinos in the Middle East?

Lakwatsa sa Bat'ha

9912013
Hindi kumpleto ang weekend ng mga Pilipino sa Riyadh kung hindi sila dadaan ng Bat'ha. Lalo sa araw ng suweldo, buhay na buhay ang Bat'ha sa mga Pilipino. May tumatambay lang, may nagsho-shopping, may kumakain, may rumaraket. Kung nasa Riyadh ka, hindi maaaring hindi ka mapapasyal ng Bat'ha.

Back to main album


Dahil walang gaanong mapupuntahang gimikan ang mga Pilipino sa Saudi, mas may panahon sila upang makipagkaibigan. Ito marahil ang dahilan kung bakit marami tayong naririnig na kuwento tungkol sa tunay at matibay na pagkakaibigan sa pagitan ng ating mga kababayang nagmi-Middle East.