Make your own free website on Tripod.com

 Why are there Filipinos in the Middle East?Where are the Filipinos in the Middle East?Who are the Filipinos in the Middle East?How to reach a Filipino in the Middle East?What is new with Filipinos in the Middle East?

Seating arrangements

9912014
Marami-rami na rin kaming nakilalang mga Pilipino sa Riyadh pero ang grupo ng mga mag-aalahas ang naging pinakamalapit sa amin sapagkat naging madali rin sa kanila ang pagkatiwalaan kami. Taliwas sa pakiramdam ng marami sa atin, hindi pa rin mahirap maghanap ng mga mabubuting Pilipino sa Middle East. Sencerity at honesty lang naman ang kailangan para makilala mo sila. Matuto ka lang magbukas ng sarili mo.

Back to main album


Dahil walang gaanong mapupuntahang gimikan ang mga Pilipino sa Saudi, mas may panahon sila upang makipagkaibigan. Ito marahil ang dahilan kung bakit marami tayong naririnig na kuwento tungkol sa tunay at matibay na pagkakaibigan sa pagitan ng ating mga kababayang nagmi-Middle East.