Make your own free website on Tripod.com

 Why are there Filipinos in the Middle East?Where are the Filipinos in the Middle East?Who are the Filipinos in the Middle East?How to reach a Filipino in the Middle East?What is new with Filipinos in the Middle East?

Kita na ngang kumakain, eh!

9912016
Sino ba'ng cameraman na ito? Ang sarap ng kainan namin dito tapos biglang sisgaw ng "Picturan!" Uunahin pa ba naman namin ang picture kaysa pagkain? Hmp! What the heck! Eh, pareho naming gusto yun. Pinagsabay tuloy.

Back to main album


Dahil walang gaanong mapupuntahang gimikan ang mga Pilipino sa Saudi, mas may panahon sila upang makipagkaibigan. Ito marahil ang dahilan kung bakit marami tayong naririnig na kuwento tungkol sa tunay at matibay na pagkakaibigan sa pagitan ng ating mga kababayang nagmi-Middle East.