Make your own free website on Tripod.com

 Why are there Filipinos in the Middle East?Where are the Filipinos in the Middle East?Who are the Filipinos in the Middle East?How to reach a Filipino in the Middle East?What is new with Filipinos in the Middle East?

Dito Kami Nagtratrabaho

9912017
Mahuhusay sa kanilang craft ang mga Golden Boys kaya naman kahit wala pang showroom ang kanilang establishment, mabibigat na ang kanilang kliyente. Maaaring hindi pa ninyo naririnig ang pangalan ng kanilang shop kumpara sa mga sikat na L'Azurde at Al Khosama pero hnid ninyo maaaring pagdudahan ang mga Golden Boys. Hindi ito dahil sa silang lahat ay nanggaling sa Meycauyan kundi dahil kapag nakita ninyo ang mga nagawa nilang alahas, maikukumpara ninyo ito sa pinakamahuhusay sa mundo.

Back to main album


Dahil walang gaanong mapupuntahang gimikan ang mga Pilipino sa Saudi, mas may panahon sila upang makipagkaibigan. Ito marahil ang dahilan kung bakit marami tayong naririnig na kuwento tungkol sa tunay at matibay na pagkakaibigan sa pagitan ng ating mga kababayang nagmi-Middle East.