Make your own free website on Tripod.com

 Why are there Filipinos in the Middle East?Where are the Filipinos in the Middle East?Who are the Filipinos in the Middle East?How to reach a Filipino in the Middle East?What is new with Filipinos in the Middle East?

Dati, Nakapagbabasa Pa Kami

9912018
Noong bago-bago pa lang ang mga Golden Boys sa kanilang shop, nakapagbabasa pa sila upang magpalipas ng oras. Ngayon, kapag nagbuklat sila ng magasin, ito ay upang kumuha ng mga bagong ideya sa pagdidisenyo ng mga alahas. Sadsad sa trabaho ang mga Golden Boys. Sadyang nakakapagod pero ito ang sakripisyo ng mga nangingibang-bayan, alang-alang sa mga mahal sa buhay na naiwan sa Pilipinas.

Back to main album


Dahil walang gaanong mapupuntahang gimikan ang mga Pilipino sa Saudi, mas may panahon sila upang makipagkaibigan. Ito marahil ang dahilan kung bakit marami tayong naririnig na kuwento tungkol sa tunay at matibay na pagkakaibigan sa pagitan ng ating mga kababayang nagmi-Middle East.