Make your own free website on Tripod.com

 Why are there Filipinos in the Middle East?Where are the Filipinos in the Middle East?Who are the Filipinos in the Middle East?How to reach a Filipino in the Middle East?What is new with Filipinos in the Middle East?

Magkakaroon Din Kami Nito

9912019
Katulad ng lahat ng iba pang nagtratrabaho sa ibang bayan, nangangarap din ng mas mariwasang buhay ang mga Golden Boys. At dahil ang kanilang kakayahan at galing ay nasa paggawa ng mga alahas, kasama sa mga pangarap nila ang makapagpundar upang makagtayo rin ng sarili nilang pagawaan ng alahas sa Pilipinas na gumagamit ng mga makinaryang ginagamit nila ngayon sa kanilang trabaho.

Back to main album


Dahil walang gaanong mapupuntahang gimikan ang mga Pilipino sa Saudi, mas may panahon sila upang makipagkaibigan. Ito marahil ang dahilan kung bakit marami tayong naririnig na kuwento tungkol sa tunay at matibay na pagkakaibigan sa pagitan ng ating mga kababayang nagmi-Middle East.