Make your own free website on Tripod.com

 Why are there Filipinos in the Middle East?Where are the Filipinos in the Middle East?Who are the Filipinos in the Middle East?How to reach a Filipino in the Middle East?What is new with Filipinos in the Middle East?

Getting Physical

9912020
Bagama't nag-eehersisyo na rin ang grupo ng mga maggiginto sa Pilipinas, sa Riyadh ito ay naging paraan na rin hindi lamang upang manatiling malusog kundi upang makaglibang na rin. Dahil wala ring polusyon sa Riyadh, talaga namang masarap magpalipas ng oras sa mga bachelors' park sa lungsod.

Back to main album


Dahil walang gaanong mapupuntahang gimikan ang mga Pilipino sa Saudi, mas may panahon sila upang makipagkaibigan. Ito marahil ang dahilan kung bakit marami tayong naririnig na kuwento tungkol sa tunay at matibay na pagkakaibigan sa pagitan ng ating mga kababayang nagmi-Middle East.