Make your own free website on Tripod.com

 Why are there Filipinos in the Middle East?Where are the Filipinos in the Middle East?Who are the Filipinos in the Middle East?How to reach a Filipino in the Middle East?What is new with Filipinos in the Middle East?

Sa Rooftop ng Aming Accommodation

9912021
Mabuti naman at nakapagpakuha din kami sa rooftop ng among accommodation bago ito tuluyang ipinadlock ng building administration. Sayang dahil malaking gamit din sa amin ang lugar bukod pa sa nakapagpapalipas din kami ng oras dito.

Back to main album


Dahil walang gaanong mapupuntahang gimikan ang mga Pilipino sa Saudi, mas may panahon sila upang makipagkaibigan. Ito marahil ang dahilan kung bakit marami tayong naririnig na kuwento tungkol sa tunay at matibay na pagkakaibigan sa pagitan ng ating mga kababayang nagmi-Middle East.