Make your own free website on Tripod.com

 Why are there Filipinos in the Middle East?Where are the Filipinos in the Middle East?Who are the Filipinos in the Middle East?How to reach a Filipino in the Middle East?What is new with Filipinos in the Middle East?

Kami-kami lang sa pictorials

9912033
Ayaw ng mga Saudi na kinukunan sila ng litrato ng ibang tao maski kaming mga bisita nila sa kanilang fitur. Kaya kahit napakalamig, lumabas kami sa aming tent para sa firing squad photo op na ito. We learned that their culture and religion forbid the invasion of privacy and taking pictures is tantamount to it.

Back to main album


Dahil walang gaanong mapupuntahang gimikan ang mga Pilipino sa Saudi, mas may panahon sila upang makipagkaibigan. Ito marahil ang dahilan kung bakit marami tayong naririnig na kuwento tungkol sa tunay at matibay na pagkakaibigan sa pagitan ng ating mga kababayang nagmi-Middle East.