Make your own free website on Tripod.com

 Why are there Filipinos in the Middle East?Where are the Filipinos in the Middle East?Who are the Filipinos in the Middle East?How to reach a Filipino in the Middle East?What is new with Filipinos in the Middle East?

Walang usok, walang ginaw

9912035
Ayaw ng mga Saudi na isama sila sa pictures kaya kami-kami na lang. At walang usok at walang ginaw ang makapipigil sa amin basta picture-taking na ang pinag-usapan. Kitam, nagawa pang magharutan pero luhaan na kaming lahat dito dahil sa kapal ng usok ng fireplace na wala namang silbi dahil ang ginaw pa rin.

Back to main album


Dahil walang gaanong mapupuntahang gimikan ang mga Pilipino sa Saudi, mas may panahon sila upang makipagkaibigan. Ito marahil ang dahilan kung bakit marami tayong naririnig na kuwento tungkol sa tunay at matibay na pagkakaibigan sa pagitan ng ating mga kababayang nagmi-Middle East.