Make your own free website on Tripod.com

 Why are there Filipinos in the Middle East?Where are the Filipinos in the Middle East?Who are the Filipinos in the Middle East?How to reach a Filipino in the Middle East?What is new with Filipinos in the Middle East?

Available Albums


MEPinoy Photo Albums

These are the albums currently available on our website. Feel free to view them and meet real Filipinos. You can have your own album too, submit your pictures to us and PME will do the rest for you. If you wish, you can include stories behind your every picture.

Minsan May Limang Pinoy...

9912013Limang Pilipinong nagkasama sa Saudi. Iba-iba ang ugali, hilig at kinalakhan ngunit ngayon ay mga magkakaibigan.

Teddy's A Year Older

9912015Nag-birthday si Teddy sa Riyadh. Masaya ang handaan dahil dumating naman ang mga kaibigan niya sa Riyadh pero tiyak na may kulang.

The Golden Boys

9912020Ito ang grupo ng mga mag-giginto ng Albert. Lahat sila ay galing sa Meycauyan, Bulacan.

Deriyah: The old Palace

9912009Deriyah is the site of the first Saudi state. The ruins of Deriyah attract multitudes of visitors but it is the elements that is exacting the heaviest toll on this historic site.

First timers: Mga "Bunsong" OFW

9912008Ang apat na ito ay ang mga tanging Pilipinong empleyado ng Computer Horizons sa Riyadh. First time nilang lahat sa Riyadh.

Fitur at a Saudi Dewiniyah

9912034Bihirang maimbita ang mga non-Muslims at non-Arabs sa mga party ng Saudi but this one is an exception.

Nag-2000 sa KSA

0001002Y2K sa KSA. Ito ang slogan ng mga Pilipinong inabutan ng mellinium party sa Saudi. Paano kaya sila nag-enjoy?

Filipino talents behind Faisaliah

0001007Ang tatlong ito ay ilan lamang sa talented pool of Filipino talents ng John Shenton Architects na naka-base sa Riyadh. And their principal architects swears to the skills and qualifications of the Filipino worker.