Make your own free website on Tripod.com

 Why are there Filipinos in the Middle East?Where are the Filipinos in the Middle East?Who are the Filipinos in the Middle East?How to reach a Filipino in the Middle East?What is new with Filipinos in the Middle East?

The Hidden Valley

Awesome Site

9912026Bagama't nag-eehersisyo na rin ang grupo ng mga maggiginto sa Pilipinas, sa Riyadh ito ay naging paraan na rin hindi lamang upang manatiling malusog kundi upang makaglibang na rin. Dahil wala ring polusyon sa Riyadh, talaga namang masarap magpalipas ng oras sa mga bachelors' park sa lungsod.


Filipinos at Computer Horizons: Nomel, Teddy, Larry and Chito

View the rest of our photo album. You can have your own album too, submit your pictures to us and PME will do the rest for you. If you wish, you can include stories behind your every picture.


Awesome Site 2

9912027Mabuti naman at nakapagpakuha din kami sa rooftop ng among accommodation bago ito tuluyang ipinadlock ng building administration. Sayang dahil malaking gamit din sa amin ang lugar bukod pa sa nakapagpapalipas din kami ng oras dito.


Awesome Site

9912028Wala pa wala pa wala pa wala pa wala pa wala pa wala pa wala pa wala pa wala pa wala pa wala pa wala pa wala pa wala pa wala pa wala pa wala pa wala pa wala pa wala pa wala pa wala pa wala pa wala pa wala pa wala pa wala pa wala paLarry

Para sa mga nananampalataya, magandang inspirasyon si Asiong sapagkat hindi nito isinantabi ang kanyang faith kahit siya ay nasa Saudi. Ang nag-iisang araw na pahinga niya sa trabaho ay iniuukol pa niya sa Diyos. Meet Asiong and meet real Filipinos at MEPinoy.