Make your own free website on Tripod.com

 Why are there Filipinos in the Middle East?Where are the Filipinos in the Middle East?Who are the Filipinos in the Middle East?How to reach a Filipino in the Middle East?What is new with Filipinos in the Middle East?

Nag-2000 sa KSA 2

Prutas kapalit ng Kuwitis

0001004Noong naghahanda kami para sa pagsalubong ng bagong taon, plinano naming bumili ng paputok pero bawal daw! At dahil kahit sa underground ay wala kaming makita, tinanggap na naming wala kaming paputok. Sa halip na mga kuwitis, puro prutas ang nginasab namin sa bagong taon!


Filipinos at Computer Horizons: Nomel, Teddy, Larry and Chito

View the rest of our photo album. You can have your own album too, submit your pictures to us and PME will do the rest for you. If you wish, you can include stories behind your every picture.


Media noche: Pilipino pa rin kami

0001005Kahit saan mapunta ang Pilipino, kahit ano pa ang mangyari sa kanya, mananatili sa kanya ang pagka-Pilipino. When we observed Media Noche, we know we are not only doing a cultural routine, we are reiterating our Filipinohood. We have never felt the real essence of our celebrations until we celebrated it outside the Philippines. Mas mararamdaman mo ang iyong pagka-Pilipino kapag napalayo ka sa bansa natin.


January 1, 2000 Posterity Shot

0001006Ang coverage ng ABS-CBN sa TFC ang naging kasama namin sa pagsalubong sa bagong taon. Huwag na ninyong itanong kung nag-enjoy kami sa variety show nila pero isang bagay ang tiyak: hindi kami napigilan ng Saudi Arabia para ipagdiwang ang bagong taon. Anuman ang sabihin ng mga Arabo at Muslim, bagong taon na, Y2K pa!laleyva@hotmail.com

Masarap kaibigan si Larry sapagkat hindi ka niya pababayaan. Sa isang lugar na hindi mo mararamdaman ang kahulugan ng pakikipagkapwa, breath of fresh air si Larry. Meet Larry and meet real Filipinos at MEPinoy.