Make your own free website on Tripod.com

 Why are there Filipinos in the Middle East?Where are the Filipinos in the Middle East?Who are the Filipinos in the Middle East?How to reach a Filipino in the Middle East?What is new with Filipinos in the Middle East?

Teddy's One Year Older

Seating arrangements

9912014Marami-rami na rin kaming nakilalang mga Pilipino sa Riyadh pero ang grupo ng mga mag-aalahas ang naging pinakamalapit sa amin sapagkat naging madali rin sa kanila ang pagkatiwalaan kami. Taliwas sa pakiramdam ng marami sa atin, hindi pa rin mahirap maghanap ng mga mabubuting Pilipino sa Middle East. Sencerity at honesty lang naman ang kailangan para makilala mo sila. Matuto ka lang magbukas ng sarili mo.


Filipinos at Computer Horizons: Nomel, Teddy, Larry and Chito

View the rest of our photo album. You can have your own album too, submit your pictures to us and PME will do the rest for you. If you wish, you can include stories behind your every picture.


Standing room only

9912015Sa kahit saang handaan ng mga Pilipino sa Middle East, nakasisiguro kang laging tayuan sa harap ng piging. Ito yata ang pinakamasayang bahagi ng handaan pagkatapos ng mismong kainan. Kung pelikula itong pinagkakaguluhan nila, box office hit itong sigurado!


Kita na ngang kumakain, eh!

9912016Sino ba'ng cameraman na ito? Ang sarap ng kainan namin dito tapos biglang sisgaw ng "Picturan!" Uunahin pa ba naman namin ang picture kaysa pagkain? Hmp! What the heck! Eh, pareho naming gusto yun. Pinagsabay tuloy.Chris is the youngest among the jewellers of the "Golden Boys". It is also his first time to work abroad but a great company of friends in Riyadh has kept him on his feet for over a year now. Meet Chris and meet real Filipinos at MEPinoy.