Make your own free website on Tripod.com

 Why are there Filipinos in the Middle East?Where are the Filipinos in the Middle East?Who are the Filipinos in the Middle East?How to reach a Filipino in the Middle East?What is new with Filipinos in the Middle East?

Bawasan ang Yabang, Maprinsipyong Pakikisama

Minsan mabigat na rin sa aking loob ang mamasyal sa mga tambayang Pinoy sa Riyadh tulad sa Bat'ha dahil sa halip na maka-gel mo ang mga kababayan mo doon at makapaglibang ng kahit paano ay puro sad stories ang maririnig mo. Siyempre, nakapanghihina iyon ng loob sapagkat alam mong ang mga naapi ay mga kapwa mo Pilipino.

Sa mga baguhan sa Middle East lalo na sa mga nasa Saudi, ang panahon ng Ramadan ang pinaka-sensitibo. Mahirap mapag-initan sa mga panahong ito.


Miss na miss ko na kayong lahat diyan sa Pilipinas!

Sige na, magaling ka na at talaga namang alam mo ang kakayahan mo. Ngunit tandaan mo, dayuhan ka sa Middle East. Hindi mo ito teritoryo kaya alalay ka lang sa pagbuhat ng iyong bangko. May sarili ding kayabangan ang mga Arabo, mahirap na bumangga ka dahil sa lang sa pataasan ng ihi.