Make your own free website on Tripod.com

 Why are there Filipinos in the Middle East?Where are the Filipinos in the Middle East?Who are the Filipinos in the Middle East?How to reach a Filipino in the Middle East?What is new with Filipinos in the Middle East?

Bawasan ang Yabang, Maprinsipyong Pakikisama

Iba-iba ang maaaring maging epekto sa mga Pilipino ng pagtratrabaho sa Middle East. Ang iba ay nagiging higit na pursigidong magtagumpay. Nagma-mature at lalong nagpapakahusay. Ang iba naman ay nauupos na parang kandila at bumibigay na lamang, nakagagawa ng krimen, nagiging talunan o kaya ay uuwi ng Pilipinas na walang-wala.

Anumang pagbabago ang maganap sa bawat Pilipino, isang bagay ang tiyak, ang kanilang Filipino psyche ay habang panahon ng nabago. Ito ang dahilan kung bakit napakalaking bilang ng mga OFW ang nahihirap muling makibahagi sa lipunang Pilipino sa kanilang pagbabalik-bayan. Ito ay lalong totoo sa ating mga skilled, semi-skilled at non-skilled workers na karamihan ay hindi naman dapat talagang nakalabas ng bansa dahil sa wala silang sapat na kasanayang makibahagi sa kakaibang kultura ng mga host countries. Halimbawa na lang ang suliranin sa wika at pakikipagtalastasan na siyang madalas na ugat ng di pagkakaunawaan ng mga OFW at ng kanilang mga ka-trabaho.


Miss na miss ko na kayong lahat diyan sa Pilipinas!

Sige na, magaling ka na at talaga namang alam mo ang kakayahan mo. Ngunit tandaan mo, dayuhan ka sa Middle East. Hindi mo ito teritoryo kaya alalay ka lang sa pagbuhat ng iyong bangko. May sarili ding kayabangan ang mga Arabo, mahirap na bumangga ka dahil sa lang sa pataasan ng ihi.