Make your own free website on Tripod.com

 Why are there Filipinos in the Middle East?Where are the Filipinos in the Middle East?Who are the Filipinos in the Middle East?How to reach a Filipino in the Middle East?What is new with Filipinos in the Middle East?

Pasko na, Kabayan!

Katulad ng lagi na nating naririnig sa mga kuwentuhan, ito yung panahon na matindi ang homesickness ng ating mga kababayan.Sabihin mang nasanay na ang iba sa atin sa pamumuhay sa ibang bansa, kapag Kapaskuhan, siguradong maaalala pa rin nila ang himig ng Paskomg Pilipino. Ilan ba ang hindi naluluha kapag naaalala natin ang masasayang larawan ng Pasko sa Pilipinas?

Ano nga ba mayroon ang Pasko at talaga namang tumitimo sa dibdib ng machong Pinoy sa Middle East? Ito marahil ang hindi maiintindihan ng mga hindi Kristiyanong nakakasalamuha natin sa Middle East. Ito rin yung diwang nararamdaman ng mga Pilipinong Muslim na nasa Middle East ngunit hindi nila maiwiwika sa kanilang mga kapatid sa relihiyon. Ito yung diwa ng Paskong Pilipino na hindi matutumbasan ng komersiyalismo ng panahon.

Sa mga outside observers, makikita lamang nila ang malalang komersiyalismo ng ating kapaskuhan. Hindi nila alam na sa gitna nito ay ang maigting na kahalagahan ng pagmamahal at pagkakaisa ng pamilyang Pilipino. Maaari ngang sabihin na walang ipinagkaiba ang Paskong Pilipino sa komersiyal na pasko ng kanluraning kultura ngunit hindi nila nauunawaan na ang lahat ng komersiyalismo ay palamuti lamang sa tunay na diwa ng ating kapaskuhan: ang pagsasama-sama ng buong pamilya sa araw ng Pasko upang pagsaluhan ang isang piging na tanda ng bigkis sa kabila ng mga krisis na dumating na sa kanilang buhay. At kung hindi alam ng mga Arabo, matimbang din sa ating mga Pilipino ang pagpapahalaga sa pamilya. Ito ang ugat ng ating malalang homesickness sa Kapaskuhan. Hinahanap natin ang init ng ating pamilya, ang masayang pagsasalo, ang pagbubuklod. Ito at hindi ang komersiyalismo ng Pasko ang dahilan ng ating pagluha sa tuwing sasapit ang Pasko at tayo ay nasa ibang bansa.

Iba talaga ang Pinoy. Ito ang mahirap tanggapin para sa ibang mga lahi. Sa Pilipinas, ang Pasko, bukod sa pagiging isang tradisyong relihiyoso at Kristiyano ay nagkaroon na rin ng mas malalim na kahulugan. Malalim pa kaysa sa pang-unawa ng mga henyong may matindi namang prejudice sa ating mga Pilipino. Ang Pasko sa Pilipino ay bahagi ng kayang kaluluwa at pagkatao, ito ay ang kanyang pagpapahalaga sa kanyang pamilya.

Muslim man o Kristiyano, ang Pilipino sa Middle East, maging sa ibang bahagi ng daigdig ay lilingon at lilingon pabalik sa Pilipinas sapagkat naroon ang kanyang pamilya, naroon ang kanyang kaligayahan.

Sa lahat ng Pilipinong nagtitiis ng malungkot na Pasko sa ibang bansa lalo na yung mga nasa Middle East, isipin na lamang natin na silang mga iniwan natin sa Pilipinas ay malungkot din. Ayaw nating lahat ng ganitong kalakaran subalit hindi natin naiwasan. Ipinalangin na lamang natin na sana sa susunod na Pasko, kasama na natin sila. Maligayang Pasko pa rin, mga kabayan.


Miss na miss ko na kayong lahat diyan sa Pilipinas!

Maghahanda din ang mga Pilipino sa Middle East sa darating na Pasko pero basyo ang mga tawanan dito dahil alam nating lahat na may malaking kulang sa kanilang kasayahan: ang kanilang mga mahal sa buhay na nasa Pilipinas.