Make your own free website on Tripod.com

 Why are there Filipinos in the Middle East?Where are the Filipinos in the Middle East?Who are the Filipinos in the Middle East?How to reach a Filipino in the Middle East?What is new with Filipinos in the Middle East?

Bulsang Pinoy

Kung iisiping mabuti, lalo na ng mga may kapangyarihan dito sa Gitnang Silangan, dapat bigyan nila ng higit at ibayong pagmamalasakit ang mga Pilipino. Sapagkat sa lahat ng mga lahing nandirito sa Gitnang Silangan, ang mga Pilipino lamang ang nagpapaikot ng mga dolyar na kanilang kinikita sa mga ekonomiya ng mga bansang Arabo. Aminin man o hindi, simpleng Economics ang magsasabi, ito ay nakatutulong sa kanila.

Iba talaga ang mga Pilipino


Bahagi na ng kulturang Pinoy ang gumasta.

Mahalaga sa mga Pilipino ang makapag-ipon.