Why are there Filipinos in the Middle East?Where are the Filipinos in the Middle East?Who are the Filipinos in the Middle East?How to reach a Filipino in the Middle East?What is new with Filipinos in the Middle East?

Sign the Guestbook

It has been said too many times, guestbooks are usually included in a website for posterity. Give us our share of posterity by signing our guestbook. The Filipinos in the Middle East will love to hear from you all.

Personal Information

NamePlease fill up all fields. They will help other visitors correspond with you.
Location

Homepage Address

Email Address


Message Center

Your MessageSpeak out your mind here. No holds barred. We support a free market of ideas.


 

Click on the Stamp button to sign the MEPinoy guestbook. Thank you.


Lagi kayong susulat sa mga mahal ninyong nasa Middle East ha?

Para sa mga Pilipinong nagtratrabaho sa Gitnang Silangan, wala na sigurong sasarap pa kaysa makatanggap ng sulat o tawag mula sa Pilipinas. Ito ang pinakamalaking responsibilidad ng mga nasa Pilipinas upang gawing madali para sa kanilang mga mahal na nasa Middle East ang makapag-adjust. Kung hindi nila ito naiintindihan, huwag na silang magtaka kung bakit maraming Pilipino ang hindi nagtatagumpay sa Middle East.