Why are there Filipinos in the Middle East?Where are the Filipinos in the Middle East?Who are the Filipinos in the Middle East?How to reach a Filipino in the Middle East?What is new with Filipinos in the Middle East?

Ang OFW at Ang Kanyang Pamilya

Liwanagin natin na hindi natin ibinubunton ang lahat ng sisi sa pagkukulang lamang ng ating pamahalaan. Ang higit na nakatatakot na katotohanan ay ang talamak na kultura nating mga Pilipino na nagtuturo sa atin na kailangang magkamal tayo ng malaking kayamanan upang masabing matagumpay tayo sa buhay.

Ito ang nagbunsod sa patuloy na papalaking bilang ng mga Pilipinong umaalis ng Pilipinas upang magtrabaho sa ibang bansa.


Don't look now but a lot of Filipino talents are already in the Middle East.

People should not dismiss Filipinos who come to the Middle East as either mediocre or have gone past their prime. While there is truth to the later, Filipinos in the Middle East are far from being mediocre. In fact, they are, perhaps, among the most highly skilled and qualified Filipino professionals.


Filipino Nurses: Export Quality

The World Health Organization has cited the Philippines as the largest exporter of Registered Nurses to foreign countries. Filipino nurses can be found everywhere around the world --- in the big cities of United States and England, in urbanized centers of Europe and Asia, in the far corners of Africa and South America, in remote desert clinics in the Middle East, in offshore rigs on the China Sea. The latest statistics show that about 250,000 Filipino nurses are working all over the world. This phenomenon was noted in 1985, continues today, and will be for so many years.


Filipinos in Bahrain Most Law-abiding

This may be old news but it is very good that it is worth citing once more. According to immediate past Philippine Ambassador to Bahrain, Akmad Sakkam, Bahrain is the only country in the Middle East where there are no Filipinos in jail. He cited the following reasons: the "professional" attitude of Filipino workers in Bahrain, the close diplomatic relations between the Philippines and Bahrain and the accessibility of the Embassy to the Filipino community. There are some 18,000 Filipinos in Bahrain, and some of them are in the fields of engineering, medicine and banking.Sino nga ba ang mga Pilipino sa Middle East?

Sa paglipas ng panahon, halos Pilipino ng lahat ng antas ng kakayahan ang napupunta na ng Middle East hindi dahil masarap magtrabaho dito kundi dahil mas may pagkakataon silang makapag-ipon dito.