Why are there Filipinos in the Middle East?Where are the Filipinos in the Middle East?Who are the Filipinos in the Middle East?How to reach a Filipino in the Middle East?What is new with Filipinos in the Middle East?

Two Contrasting Arab Views

Sa kasagsagan ng isyu ni Sarah Balabagan sa UAE, naging mainit na isyu din ang mga OFW sa Middle East newspapers partikular ang "wisdom" daw ng pagkuha ng mga Filipino domestics ng mga Muslim families sa Middle East. Sa gitna ng mga opinyong nalathala, dalawang iginagalang na Arab writers ang nagbigay ng kanilang mga opinyon. Ang isa ay nagbigay ng mapang-unawang pananaw samantala ang isa naman ay may maanghang na mensahe hindi lamang tungkol sa mga Filipino domestics kundi pati sa buong bansang Pilipinas.


Contrary to popular belief, Arabs have diverse points of view.

Content content content content content content content content content content content content content content content content content content content content content content content content content content content content content content content content content content content content content content content content content