Why are there Filipinos in the Middle East?Where are the Filipinos in the Middle East?Who are the Filipinos in the Middle East?How to reach a Filipino in the Middle East?What is new with Filipinos in the Middle East?

Misri Files

"Ang alam ko, mayaman sa history ang Egypt. Gusto kong makarating doon pero nagdadalawang-isip na ako. Hindi ko nilalahat pero ibang klase ang mga Egyptian na nakilala ko so far."

Minsan may isang Pilipinong nagpunta sa Middle East ang nangarap na makapamasyal sa mga makasaysayang pook ng rehiyon. Sino nga naman ba ang ayaw makapag-ikot dito gayong alam natin na isa ito sa may pinakamatandang sibilisasyon sa buong mundo. Lalo na ang Egypt.

Egypt is rich with history. It has always been a dream location especially for history buffs. The pyramids of Cairo alone will suffice a travel to this North African country. But why the caution?

Madalas sa hindi, ang mga makakausap mong Pilipino sa Gitnang Silangan ay magsasabing mahirap makisama sa mga Egyptians dahil mahirap itong pagkatiwalaan. Sa kabila ng mga maaamo at malinis nilang mga mukha ay matinding kabuktutan na madalas ay maglalagay sa alanganin sa mga madaling magtitiwala. Hindi ito paninira at hindi rin naman panlalahat sapagkat mayroon namang matitinong Egyptians. Subalit ang pagkakaroon ng isang unofficial policy sa maraming mga establishments, halimbawa sa Saudi Arabia, na pagbabawal sa pag-hire ng mga Egyptians ay malakas na argumento sa naunang pahayag.


Egypt in Arabic is Misr.

Call it coincidental but Misri is the Arabic for Egyptian. And if popular belief is to be the final gauge, the translation is fitting and appropriate.