Why are there Filipinos in the Middle East?Where are the Filipinos in the Middle East?Who are the Filipinos in the Middle East?How to reach a Filipino in the Middle East?What is new with Filipinos in the Middle East?

The Golden Boys

Dito Kami Nagtratrabaho

9912017Mahuhusay sa kanilang craft ang mga Golden Boys kaya naman kahit wala pang showroom ang kanilang establishment, mabibigat na ang kanilang kliyente. Maaaring hindi pa ninyo naririnig ang pangalan ng kanilang shop kumpara sa mga sikat na L'Azurde at Al Khosama pero hnid ninyo maaaring pagdudahan ang mga Golden Boys. Hindi ito dahil sa silang lahat ay nanggaling sa Meycauyan kundi dahil kapag nakita ninyo ang mga nagawa nilang alahas, maikukumpara ninyo ito sa pinakamahuhusay sa mundo.


Filipinos at Computer Horizons: Nomel, Teddy, Larry and Chito

View the rest of our photo album. You can have your own album too, submit your pictures to us and PME will do the rest for you. If you wish, you can include stories behind your every picture.


Dati, Nakapagbabasa Pa Kami

9912018Noong bago-bago pa lang ang mga Golden Boys sa kanilang shop, nakapagbabasa pa sila upang magpalipas ng oras. Ngayon, kapag nagbuklat sila ng magasin, ito ay upang kumuha ng mga bagong ideya sa pagdidisenyo ng mga alahas. Sadsad sa trabaho ang mga Golden Boys. Sadyang nakakapagod pero ito ang sakripisyo ng mga nangingibang-bayan, alang-alang sa mga mahal sa buhay na naiwan sa Pilipinas.


Magkakaroon Din Kami Nito

9912019Katulad ng lahat ng iba pang nagtratrabaho sa ibang bayan, nangangarap din ng mas mariwasang buhay ang mga Golden Boys. At dahil ang kanilang kakayahan at galing ay nasa paggawa ng mga alahas, kasama sa mga pangarap nila ang makapagpundar upang makagtayo rin ng sarili nilang pagawaan ng alahas sa Pilipinas na gumagamit ng mga makinaryang ginagamit nila ngayon sa kanilang trabaho.Jun Limpin

Matagal na rin sa Saudi si Jun. At lahat ng paghihirap ay ginagawa niya dahil sa kanyang pamilya. Masayang kasama si Jun dahil lagi itong good mood. Meet Jun and meet real Filipinos at MEPinoy.